I. Informatii generale
Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale brioserim.ro.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet brioserim.ro („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Daca sunteti client al Site-ului, brioserim.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obişnuintele dumneavoastra in cadrul brioserim.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

In cazul in care alegeti sa va creati cont de utilizator doar inainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail in baza careia va fi creat automat un cont. in cazul in care nu finalizati comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de brioserim.ro, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, brioserim.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrarii
III.1. Daca sunteti client al Site-ului, brioserim.ro prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru desfașurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra şi brioserim.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra și brioserim.ro, definit in cuprinsul Termenelor și Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra și brioserim.ro.

pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba brioserim.ro in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum și in materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea brioserim.ro de a respecta obligatiile legale care ii revin și deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de brioserim.ro, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. [Nota: Trebuie colectat acord (bifa) distincta de marketing direct, care sa nu fie prebifata sau sa conditioneze finalizarea plasarii comenzii. Dovada acordului trebuie pastrata.]

Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale. in plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al brioserim.ro de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, brioserim.ro prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de brioserim.ro, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea și bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor şi pentru a monitoriza traficul și a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al brioserim.ro de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum și pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele
Ca principiu, brioserim.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

[Nota: depastrat numai daca e cazul] in cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale și ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina brioserim.ro (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

[Nota: depastrat numai daca e cazul] in situatia in care sunteti client și va exercitati optiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apasarea butonul Ștergere cont din sectiunea Informatiile contului meu, brioserim.ro va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. in acest sens, daca alegeti sa va ștergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim sa va informam ca ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. in cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti ștergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. in cazul in care solicitati ştergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de ştergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamântul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, brioserim.ro va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfașurate de brioserim.ro pe baza consimtamântului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Ne angajam sa nu dezvaluim niciunei terte persoane datele cu caracter personal ale utilizatorilor nostrii. Brioserim.ro se ocupa de livrarea produselor si nu contracteaza firme externe de curierat.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre brioserim.ro nu vor fi transferate catre terte persoane.

VII. Drepturile de care beneficiati
in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre brioserim.ro, conform celor descrise in prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea brioserim.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intârzieri justificate, de catre brioserim.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
dreptul la ștergerea datelor, fara intârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
in cazul in care este retras consimtamântul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii și nu exista motive legitime care sa prevaleze;
in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
in cazul in care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
Este posibil ca, in urma solicitarii de ștergere a datelor, brioserim.ro sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restrictionarea utilizarii lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obișnuit și intr-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre brioserim.ro catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
dreptul la opozitie – in ceea ce privește activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al brioserim.ro sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care brioserim.ro poate demonstra ca are motive legitime și imperioase care justifica prelucarea și care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
in orice moment, in mod gratuit și fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: intrebari @brioserim.ro
Aceasta pagina de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fișiere, va rugam sa accesati urmatorul link: https://brioserim.ro/11__despre-cookies


Cuvinte cautate: Candy bar nunta Candy bar botez Candy bar evenimente Cupcakes evenimente